PORADNA VÝŽIVY
Hybešova 42 / Brno 602 00
(Millenium Center)
Tel.: 732 722 115
E-mail: forejt@zvforejt.cz


Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

2017   

 • Realizace odborné studie pro firmu Karlovarské minerální vody, a.s.

2012

 • Byl garantem a přednášejícím v rámci rekvalifikačního studia Výživový poradce na Masérské a trenérské škole v Brně. Přednášky z oblasti biologie člověka a výživy člověka (popis a funkce živin, pravidelnost a pestrost stravy, výživa u různých věkových skupin lidí, příjem tekutin, výživa těhotných a kojicích žen, výživa sportovců, hodnocení výživové spotřeby, výživového stavu, Inbody....).

2009 až dosud 

 • Školitel v oblasti výživy a zdravého životního stylu u několika nadnárodních a českých firem v České republice.

2004 až dosud

 • Odborný asistent na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně na Ústavu preventivního lékařství - nyní od 1.6. 2014 pod novým názvem Ústav ochrany a podpory zdraví.
 • 2004-2015 aktivní práce na projektu „OBEZITA A JEJÍ GENETICKÉ POZADÍ“
 • Nyní aktivní práce na výzkumném projektu "HODNOCENÍ ZMĚN TĚLESNÉHO SLOŽENÍ" a odborný garant projektu "BAZÁLNÍ METABOLISMUS A VÝŽIVOVÁ SPOTŘEBA VE VZTHAU K NADVÁZE A OBEZITĚ".Informace k tomuto projektu jsou na stránkách http://is.muni.cz/do/med/nase_fakulta/2016/nase_fakulta_2016_05.pdf
 • Aktivní i pasivní účast na vědeckých konferencí a sympozií v České republice a v zahraničí. Publikace a spolupráce na realizaci grantů.

2004–2007 

 • Tvorba odborných studií pro firmu Danone, a.s. v oblasti posuzování prospěšnosti jogurtů Activia a kefírových nápojů na zažívání člověka (Ve spolupráci s Prof. MUDr. Zuzanou Derflerovou Brázdovou, DrSc.).

2003 až dosud

 • Vedení soukromé Poradny pro výživu a zdravý životní styl.

2001–2003

 • Poradna pro výživu a odvykání kouření na Masarykově onkologickém centru v Brně.

2001–2002 

 • Praxe na I. dětské interní klinice v Dětské nemocnici v Brně (během postgraduálního studia).

 

Odborný konzultant výživy a preventivního lékařství v médiích

2016

2013

2012

2011

2010

 • TV Prima - Pořad  „Mladší o pár let"  - odborný konzultant výživy – deset úvodních dílů   (leden až březen).

Členství v profesních organizacích

2008 až doposud

 • Odborný člen EFSA (European Food Safety Authority)

2003 až doposud 

 

 

Aktuality